Montážné a inštalatérské práce

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti

 Monážne práce, kúrenia, vody a plynu, elektriky

STATNÉ PRÁCE

Vypracujeme Vám návrh na realizáciu systému, kde môžete ušetriť vhodným výberom a návrhom materiálov

KÚRENIE

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE:

Konvektory a nízkoteplotné zdroje vykurovania

Radiátory

Plošné vykurovacie systémy – maximálna pohoda s nízkymi teplotami

Plošné vykurovacie systémy využívajú ako vykurovacie plochy steny, podlahy alebo stropy a výrazne sa tým odlišujú od ostatných typov radiátorov. Neviditeľné, teplo odovzdávajú takmer výlučne sálaním a vytvárajú tým mimoriadne pohodovú klímu v miestnosti. 

VODOINŠTALÁCIA + KANALIZÁCIA

PLYNOINŠTALÁCIA

Spolu pracucem s firmou ktorá vykonáva montáž , údržbu a opravy rozvodov plynu , plynových prípojok , revízie plynovodov a spotrebičov v bytoch , rodinných a bytových domoch , vo firemných a priemyslových objektoch na území SK

ELEKTROINŠTALÁCIA